Home » Vinaphone trả sau » Gói cước trả sau dành cho KH hòa mạng đầu số 088

Gói cước trả sau dành cho KH hòa mạng đầu số 088

Thời gian áp dụng từ 7/3/2016

1./ Đối tượng áp dụng:.

  • Thuê bao cá nhân hòa mạng mới đầu số 088;
  • Thuê bao là khách hàng doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp hòa mạng đầu số 088.

2./ Nội dung gói cước:

Khách hàng có nhu cầu sử dụng số thuê bao VinaPhone 088 phải lựa chọn hòa mạng một trong các gói cước trả trước/trả sau dành riêng cho số thuê bao VinaPhone 088 sau:

(1) Miễn phí phần cuộc gọi nội mạng VNPT (VinaPhone+ Gphone + cố định VNPT toàn quốc) tính theo số phút gọi thực tế khách hàng sử dụng, không áp dụng qui định miễn phí cuộc gọi ≤ 10 phút. Phần lưu lượng vượt gói áp dụng theo mức cước trả sau VinaPhone hiện hành.

(2) Phần lưu lượng miễn phí ngoại mạng VNPT được tính theo số phút thực tế khách hàng sử dụng, không áp dụng quy định miễn phí phần cuộc gọi ≤ 10 phút. Phần lưu lượng vượt gói áp dụng theo mức cước trả sau VinaPhone hiện hành.

(3) Miễn phí tin nhắn nội mạng VinaPhone theo qui định của từng gói, không bao gồm SMS khi chuyển vùng quốc tế.

(4) Miễn phí tin nhắn ngoại mạng VinaPhone theo qui định của từng gói, không bao gồm SMS khi chuyển vùng quốc tế.

(5) Miễn phí gọi quốc tế đối với các vùng có mức cước ≤ 10.000 đồng/phút. Không bao gồm các hướng gọi đến các nước có mức cước >10.000 đồng.

(6) SMS quốc tế bao gồm cả nhắn tin trực tiếp và nhắn tin qua Vinaportal.

(7) Thuê bao đăng ký các gói cước trên sử dụng hết phần Data miễn phí tốc độ cao trong gói thì hệ thống sẽ hạ băng thông ở tốc độ GPRS/EDGE. Thuê bao được phép mua thêm các gói Data cộng X (X19-29-39-49…).

(8) Miễn cước dịch vụ Ringtunes, MCA, Call Blockingtrong thời gian hiệu lực của gói cước (Khi đăng ký gói dịch vụ sẽ được mở luôn cho khách hàng, hết thời gian cam kết chủ động khóa dịch vụ cho khách hàng)

3. GÓI CƯỚC VINAPHONE 088 ĐẶC THÙ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP:

vinaphone 088
vinaphone 088

 

4./ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:

Số lần chuyển đổi: Không giới hạn số lần chuyển đổi gói cước trong chu kỳ hưởng ưu đãi.

Gói cước chuyển đổi có hiệu lực sử dụng từ tháng kế tiếp tháng chuyển đổi trong thời gian còn lại của chu kỳ cam kết sử dụng 18 tháng đối với gói cước đăng ký lần đầu tiên. Các ưu đãi cũ của gói không được bảo lưu, thuê bao được hưởng ưu đãi theo gói mới (phút gọi, tin nhắn, data, DVGT….).             

  • Thuê bao được phép chuyển tỉnh và chuyển quyền sử dụng trong thời gian cam kết, các ưu đãi của gói vẫn được bảo lưu.
  • Thuê bao không được phép chuyển đổi sang thuê bao trả sau VinaPhone thông thường, các gói ALO/Tích hợp/Thương gia….hoặc thuê bao trả trước khác của VinaPhone trong thời gian cam kết.
  • Gói cước được tự động gia hạn khi hết chu kỳ 18 tháng, trong trường hợp thuê bao không muốn tiếp tục gia hạn tự động thì thuê bao được phép chuyển trả sau thông thường, hoặc trả trước Vina088.

Số điện thoại hotline tư vấn – đăng ký – hòa mạng sim Vinaphone trả sau tại TPHCM: 0918.707.848  Ms Thoa