Home » Vinaphone Doanh nghiệp » HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – VNPT EINVOICE

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – VNPT EINVOICE

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ ?

    Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về: bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thể phát hành, khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử. Được khởi tạo, lập, xử lý và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

(Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011)

Tổng đài tư vấn miễn phí VNPT: 0918.707.848

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

• Bao gồm những tổ chức có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc trong hoạt động ngân hàng;
• Có chữ ký điện tử theo đúng quy định của pháp luật;
• Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
• Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

(Khoản 2, Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011).
PHÍ KHỞI TẠO HỆ THỐNG

Lưu ý: Chỉ tính lần đầu triển khai.
(Bao gồm: Tạo tài khoản, thiết lập hệ thống lưu trữ, hệ thống tra cứu hóa đơn, duy trì và vận hành máy chủ.)

BÁO GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT – EINVOICE

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VNPT

Liên hệ với chúng tôi ngay để được hướng dẫn và triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử: 0918.707.848