Home » Vinaphone Doanh nghiệp » Bảng giá dịch vụ chữ ký số VNPT-CA

Bảng giá dịch vụ chữ ký số VNPT-CA

Dịch vụ chữ ký số VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ kỹ số công cộng, với các tiện ích giao dịch điện tử hiện đại, an toàn, nhanh chóng và hiệu quả được các ứng dụng phổ biến trong các giao dịch điện tử như: Thương mại điện tử, Khai báo hải quan điện tử, Khai thuế điện tử, khai bảo hiểm xã hội điện tử, ngân hàng, chứng khoán điện tử, Chính phủ điện tử.

Giá trị pháp lý của chữ ký số: (Theo Điều 8 của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007) 

  • Đối với cá nhân: Thay thế cho chữ ký tay
  • Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Thay thế cho con dấu và chữ ký của người đại diện pháp luật

 

Đặc điểm dịch vụ:

  • Tính toàn vẹn (Integrity): Đảm bảo dữ liệu mã hóa không bị thay đổi. Trường hợp dữ liệu mã hóa bị sửa đổi thì không thể khôi phục lại dạng ban đầu.
  • Tính bảo mật (Confidentiality): Dữ liệu được bảo mật an toàn trong toàn bộ quá trình xử lý.
  • Tính xác thực (Authenticity): Kiểm tra tính đúng đắn của thực thể đang giao dịch trên mạng.
  • Tính chống chối bỏ (Non-repudiation): Xác nhận chủ thể đã thực hiện giao dịch trên mạng.
  1. Bảng giá mua mới chữ ký số VNPT-CA

  1. Bảng giá gia hạn chữ ký số VNPT-CA

Thủ tục đăng ký dịch vụ chữ ký số VNPT-CA

Đối với khách hàng là Doanh nghiệp khi đang ký dịch vụ chữ ký số VNPT-CA cần cung cấp giấy phép kinh doanh bản photo, không cần chứng thực.

Đối với khách hàng Cá nhân chỉ cần cung cấp chứng minh thư, không cần chứng thực.

Hotline: 0886 355 579 – 0918 707 848